Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
  القطب العارف بالله حضرتى سلطان   ومولاي سيدي الشريف الشيخ سر سعد الدين الجباوي الشيباني الجناني الحسني قدس الله سره العزيز
Kutub Rabbani Arif Bilahi   Hazreti   Sulltan Mevlai Sejjid   Sherif Sheikh Sirri Saadeddin Muhammed el-Xhebavi esh-Shejbani el-Idrijsi el-Xhanani   Hasan   Huseini   Kebir Kuddise sirruhu Aziz

ILAHI
FOTO
LIDHJE
FILMA
Le të bëhet një grup prej jush që do të thërrasë në të mirë, e që të urdhërojë vepra të bukura e të ndalojë prej të shëmtuaravet! E, ata njerëz do të jenë të shpëtuar. (Ali Imran 3-104)
Hyrje në Tesavvuf
Definicionet e Tesavvufit
Qëllimi i Tesavvufit
Paraqitjja e Tesavvufit
Pejgamberet a.s.
Emri All-llah
Imam Aliu r.a.
12 Tarikatet
Imam Hasani r.a
Tarikati Saadii
Ghadir Khumm
Sheriati
Kerbelaja
Tarikati
12 imamt
Hakikati
Ehli-Bejti
Hadika
Marifet
Hadithet
Mistert
Shejhu i famshëm në këtë botë, Trashëgimtar i Aliut tonë,Rob i Muhamedit në iman,Hazreti Pir,Zotëriu ynë.
Namazi, ngritje e njeriut
Lutjet e Imam Zejnel Abidinit per qdo ditë të Javë
31433 hits